Ontstaan Armeense Kerk Almelo

De Armeens Apostolische Kerk in Almelo bestaat sinds 1992. Na jarenlange onenigheid tussen Armeense families in Almelo (afkomstig uit West-Armenië, het huidige Turkije), hebben zij de handen ineengeslagen en samen geld ingezameld om het voormalig schoolgebouw aan de Chiel Detmerstraat in de wijk Rumerslanden in 1989 aan te kopen. Met enkele verbouwingen werd het gebouw geschikt gemaakt om als kerk diensten te houden.

Op 6 januari 1992 was de kerk voor het eerst in gebruik genomen, waarbij tijdens de Armeense kerst de allereerste kerkdienst is gehouden. Deze werd voorgezeten door priester Manuel Yergatian.
Op 30 mei 1993 heeft zijne hoogwaardige excellentie Aartsbisschop Nakashian de Armeense Kerk ingewijd.

 Vanwege de grote groei van de Armeense gemeenschap in Almelo, werd het toenmalige kerkgebouw te klein en was er geen ruimte meer voor alle leden om de diensten te bezoeken. Daarom werd er al jarenlang gekeken om een nieuw kerkgebouw op te richten. In 2001 lagen de plannen voor het nieuwe gebouw op tafel en werd in 2002 begonnen met de bouw.

Hoogtepunten Armeense Kerk Almelo

1992: eerste kerkdienst
1993: officiële inzegening
2002: Getuigen van de Kerk (steenlegging)
2003: op 28 november officiële opening nieuwe gebouw
2008: 5-jarig jubileum (Magdag)
2013/2014: 10-jarig jubileum