Ontstaan en geschiedenis

De Armeense Kerk heeft veel groei en veranderingen meegemaakt gedurende haar meer dan 1700-jarige bestaan. Vanaf het moment dat de Armeniërs het christendom hebben geaccepteerd, hebben wij ons gebonden aan onze godsdienst met geloof en passie. We hebben oorlogen, vervolgingen en moeilijkheden overleefd, allemaal in de naam van het christendom. Daarbij heeft de Kerk heeft een belangrijke rol vervuld in het vormgeven van de Armeense staat.
De Armeens Apostolische Kerk is een zelfstandig christelijke kerkgenootschap . Volgens historisch bewijs, werd het christendom in Armenië al in de tweede helft van de eerste eeuw door twee discipelen van Jezus Christus gepreekt, namelijk, St. Thaddeus (Johannes 14:22-24) en St. Bartholomeus (Johannes 1:43-51). Gedurende de eerste drie eeuwen was het christendom in Armenië een verborgen religie onder zware vervolging.
Het was aan het begin van de vierde eeuw na Christus 301, dat het christendom officieel door de Armeniërs werd geaccepteerd als de staatsgodsdienst. In de officiële Kerstening van Armenië speelden St. Gregorius de Verlichter, de beschermheer van de Armeense Kerk, en de heerser in die tijd Koning Tiridates III, een centrale rol. Hierbij waren de Armeniërs de eersten in de geschiedenis die het christendom tot staatsgodsdienst  verklaarden.
St. Gregorius de Verlichter verwoestte onmiddellijk de tempels van de heidense godsdienst en met behulp van koning Tiridates III en de Armeense vorsten bouwde hij in het hele land christelijke kerken voor het volk om daar God te eren. Tussen 301 en 303 werd de eerste nationale kerk in de geschiedenis van het Christendom gebouwd, namelijk de Kathedraal van Etchmiadzin, genaamd ‘Surb Astvatsatsin Yekeghetsi’. Deze kerk staat symbool voor het Armeense geloof, de staat en het volk.

Geloof

Sinds de 5e eeuw behoort de Armeens Apostolische Kerk tot de Oriëntaals-orthodoxe Kerken. De Armeense spiritualiteit is sterk bepaald door het lijden. Jezus’ dood en verrijzenis worden met de collectieve ervaring van lijden verweven in de Armeense gebeden en religieuze liederen. De liturgische taal is klassiek Armeens..

Huidige situatie

De Armeens Apostolische Kerk telt wereldwijd ongeveer 8 miljoen leden, waarvan in Nederland circa 25.000 leden en heeft twee Katholikos:
Karekin II van Edzjmiatsin, Armenië en Aram I van Antelias, Libanon. Daarnaast bestaan er twee patriarchen: een in Jeruzalem en een in Constantinopel.

In Nederland zijn er 3 Armeense Kerken gevestigd, namelijk in Almelo, Amsterdam en Maastricht. Daarnaast bestaan er Armeense parochiën in Arnhem, Assen, Eindhoven en Dordrecht.