Zondagmis (Badarak)

Iedere zondag vanaf 10.30 uur begint de zondagsmis in de Armeense Apostolische Kerk, 
te Almelo.
De Goddelijke Liturgie is de belangrijkste eredienst van de Armeense kerk. Maar de Badarak, zoals wij het noemen in het Armeens, is veel meer dan dat. Het biedt de meest intieme ontmoeting die wij met God kunnen hebben. 

In de Goddelijke Liturgie komt Jezus Christus, de Zoon van God, tot zijn volk – voor u en mij – in twee vormen:Ten eerste, door Zijn Woord, in de lezing van de heilige Evangelie;En ten tweede door zijn heilige Lichaam en Bloed, in de Heilige Communie. 
Deze twee acties – het lezen van het Woord van God en de ontvangst van de Heilige Communie – zijn de twee bouwstenen van de Goddelijke Liturgie in alle oude Apostolische kerken. 

Ondersteunend hierbij is de prachtige structuur van woorden, muziek, symbolen en rituelen.
De Badarak begint wanneer het altaar en de eucharistische gaven zijn voorbereid, het doek opengaat en de diakenen de priester leiden in een ‘’optocht’’ rond het altaar en om het centrale deel van de kerk. 
De priester biedt wierook aan de hoofd- en zijaltaren, het doopvont, de heilige iconen en alle mensen. Terwijl de priester zijn weg maakt rond de kerk, komen de gelovigen naar hem toe, kussen zijn hand of de kruis, buigen naar hem toe en zeggen: “Heeshescheer YEV zees arachee anmah kareenun Asdoodzo [Herinner mij ook, voor de onsterfelijke Lam van God]”. 

De gelovigen vragen hier aan de priester voor hen te bidden in de aanwezigheid van Jezus Christus.De optocht markeert het begin van de liturgie van het Woord. Alles tot op dit punt is een voorbereiding voor de liturgie van het Woord en de Eucharistie, de twee componenten van de Badarak geweest. 

De liturgie van het Woord betreft het Woord van God, Jezus Christus. Hij komt tot zijn volk in de publieke lezing van de Bijbel, en vooral wanneer de diaken plechtig een passage uit een van de vier evangeliën ( Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes ) zingt. 

Elk gebed, psalm, hymne en ritueel tijdens dit deel van de Goddelijke Liturgie is gerelateerd aan Jezus Christus als het Woord, de hoogste uitdrukking van God. Dit idee is geïnspireerd door het Evangelie van Johannes: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God” [ Johannes 01:01 ].