Hokehankist

Na 40 dagen bij het overlijden van een kerklid vindt er een hokehankist plaats, om de ziel van de overledene te herdenken. Dit betekent tevens dat de officiële rouwperiode is geëindigd  en het graf gezegend is. Na de hokekanist van 40 dagen kan een jaarlijkse hokehankist aangevraagd worden. Deze moet op een zondag vallen dicht bij de overlijdensdatum.
Door te bidden vragen wij aan de Heer om onze geliefden te herinneren en te oordelen over hen met vergevingsgezindheid en barmhartigheid.