Het bestuur van de Kerk is het orgaan die het administratieve beheer van de Armeense Apostolische Kerk verzorgt.
De bestuursleden van de Kerk worden gekozen door een vierjaarlijkse verkiezingen door leden van de Armeense Apostolische Kerk Almelo.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende vijf leden:

Onik Gelici – Voorzitter (algemene zaken)
Armen Kalastian – Secretaris (externe zaken)
Vahan Arsenian – Penningmeester (kerkelijke zaken)
Raffi Amirlian – Bestuurslid (technische zaken)
H. Gelici – Bestuurslid