Doopsel

Het doopsel is het fundamentele sacrament van christelijke initiatie, en maakt een mens lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; door het sacrament van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij begint een nieuw leven ‘in Christus’.
In de christelijke doop wordt door de onderdompeling in water het met Christus begraven worden uitgebeeld. Het weer uit het water naar boven komen is een symbolische weergave van de wederopstanding van Christus. In Armeense begrippen is het doopsel gebaseerd op de geschriften en tradities die in de Bijbel worden beschreven, waarbij ook de rol van de peetouders belangrijk is.

Voorwaarden:

1. De ouders van de dopeling dienen zich minimaal twee maanden voor de datum melden bij het secretariaat voor de aangifte en het doorgeven van de datum van de heilige doop.

2. Aangifte kan uitsluitend plaatsvinden door beide ouders.

3. De ouders van de dopeling dienen een geldig document te overleggen waaruit hun identiteit blijkt (paspoort, EU identiteitskaart of vreemdelingen document)

4. Ouders van de dopeling dienen lid te zijn van de Armeense Apostolische kerk in Nederland en dienen het bewijs van de betaling van ledencontributie van het afgelopen jaar te overleggen (nieuwe leden moeten tijdens de aangifte de lidmaatschapsformulier invullen en de contributie betalen voor het lopende jaar)

5. De kosten voor de dienst dienen direct te worden voldaan

6. De peetvader dient in het bezit te zijn van een doopbewijs, bij het ontbreken ervan dient
men een getuigschrift ondertekent door 3 personen te overleggen.

7. Ter voorbereiding van de heilige doopceremonie dienen zowel de ouders als de peetvader
van de dopeling voor de heilige doop een persoonlijk gesprek te hebben met de geestelijke
leider.

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kunt u een doopsel aanvraag indienen. Bij de dag van de doopsel neemt u de volgende dingen mee:
• Een kruis ketting
• 2 witte handdoeken
• Doopseljurk/-kleding
• 2 kaarsen (optioneel)

Onze doopakte: