Donaties

Uw hulp is van grote waarde. U kunt een bedrag overmaken op rekening nr: 
NL42RABO 0301311951 tnv  Apostolische Kerkgenootschap Almelo