Donaties

Steun de Armeense Apostolische Kerk te Almelo De inspirerende preken. De boeiende lezingen en kringen. Een doop, een huwelijk, een begrafenis. Goede gesprekken. Vrijwilligers. Het prachtige gebouw aan de Vriezenveenseweg.

Zonder uw steun is dit voor ons onmogelijk. Gelukkig voelen velen zich verantwoordelijk voor het behoud van de Armeense kerk. Door vrijwilligers wordt veel werk verzet. Veel leden dragen ook financieel bij. Maar om de continuïteit van de kerk te kunnen waarborgen is ook uw extra steun meer dan welkom.

Naast de reguliere donatie kunt u ook op een andere wijze een financiële bijdrage leveren.
Natuurlijk kan dat in een vorm en op een schaal die u past. De kerk is grotendeels afhankelijk van haar donateurs. U kunt zelf bepalen hoeveel en wanneer u geeft.

Uw gift is welkom op rekening 30.1311.951 t.n.v. Armeense Apostolische Kerk Almelo.

Of maak nu een online donatie »